8 bước cải tiến liên tục theo PDCA

4 students

Vì sao có khoá học này?

‘Khi bạn đi đúng hướng, dù đi chậm cũng đến đích, nếu sai hướng thì càng đi nhanh càng xa đích đến’ – sưu tầm

Chu trình PDCA (Plan – Lập kế hoạch, Do – Thực hiện, Check – Kiểm tra, Action – Hành động) không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt những ai đã học khoá cơ bản về quản lý chất lượng. 

Trên thực tế, chu trình cải tiến liên tục nhằm giải quyết vấn đề cũng được thực hiện theo vòng tròn xoáy ốc PDCA với trình tự 8 bước.

Hiểu biết để tuân theo trình tự này là một đảm bảo thành công cho những ai tham gia vào quá trình cải tiến chất lượng.

 

Giá trị khoá học

 • Mô tả chi tiết trình tự 8 bước cải tiến liên tục theo chu trình PDCA
 • Hướng dẫn nội dung tại từng bước để học viên hiểu rõ và biết cách vận dụng trong thực tế 

 

 

 • I. TỔNG QUAN
 • II. BƯỚC 1: LỰA CHỌN VẤN ĐỀ
  Đang cập nhật
 • III. BƯỚC 2: THIẾT LẬP MỤC TIÊU
  Đang cập nhật
 • IV. BƯỚC 3: LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
  Đang cập nhật
 • V. BƯỚC 4: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN
  Đang cập nhật
 • VI. BƯỚC 5: ĐỀ RA GIẢI PHÁP VÀ ÁP DỤNG GIẢI PHÁP
  Đang cập nhật
 • VII. BƯỚC 6: KIỂM TRA XÁC NHẬN KẾT QUẢ
  Đang cập nhật
 • VIII. BƯỚC 7: TIÊU CHUẨN HÓA
  Đang cập nhật
 • IX. BƯỚC 8: KIỂM SOÁT ĐỂ DUY TRÌ
99,000.00₫