7 công cụ kiểm soát chất lượng

40 students

Vì sao có khoá học này?

Ở các nước phát triển, và nhiều tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, người ta ứng dụng các phương pháp phân tích thống kê trong quản lý, nhằm kiểm soát chất lượng công việc, cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm giá thành, giảm sai lỗi …

Đó là việc “Quản lý bằng dữ liệu” hay “quản lý dựa trên thực tế” được xem như kĩ thuật quản lý quan trọng trong quá trình kiểm soát chất lượng đồng thời là công cụ để cải tiến chất lượng. 

Tại Việt Nam, khả năng áp dụng các công cụ thống kê trong quản lý rất hạn chế, nhất là trong các công ty vừa và nhỏ, quản lý chất lượng trong ngành y tế cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân có thể do nhân lực trong các công ty của Việt Nam chưa được đào tạo một cách bài bản, cũng chưa biết đến những công cụ hữu hiệu trong việc xây dựng và tính toán các thông số để phân tích như Minitab, MQC, Power QC Tools…

 

Giá trị khoá học

 • Cung cấp cho nhân viên y tế, đặc biệt là các vị trí quản lý, quản lý chất lượng hiểu biết về 7 công cụ thống kê (7 QC) dùng trong kiểm soát chất lượng.
 • Hướng dẫn cách áp dụng từng công cụ một cách rõ ràng.
 • Thông qua các ví dụ, hiểu được giá trị của từng công cụ và thấy được 7QC là công cụ không thể thiếu trong công việc của người quản lý hàng ngày.
 • Dần hình thành thói quen ra quyết định dựa trên dữ kiện, không cảm tính, một nguyên tắc quan trọng của quản lý chất lượng.
 • I. Vai trò, ý nghĩa của 7QC
  Đang cập nhật
 • II. LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH
  Đang cập nhật
 • III. PHIẾU KIỂM TRA
  Đang cập nhật
 • IV. BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ
  Đang cập nhật
 • V. BIỂU ĐỒ PARETO
  Đang cập nhật
 • VI. BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ
  Đang cập nhật
 • VII. BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN
  Đang cập nhật
 • VIII. BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT
  Đang cập nhật
Miễn phí