Một số kỹ thuật sắp xếp điển hình – khoá 2

151 students

Vì sao có khoá học này?

Trong quá trình triển khai 5S tại nhiều bệnh viện, nhân viên y tế chỉ được học 5S là gì, lợi ích, ý nghĩa. Khi bắt tay vào làm, họ chưa được trang bị ‘công cụ, dụng cụ’ cần thiết, do đó kết quả chưa cao, chỉ được kết quả khiêm tốn ban đầu. Khi đi tham quan, học hỏi dễ bị ‘bắt chước’ do không nắm được bản chất của vấn đề, khi nào, chỗ nào cần làm gì, để đúng theo tinh thần cải tiến.

Giá trị khoá học

  • Cung cấp một số kỹ thuật 5S phổ biến, có phân tích qua ví dụ, hình ảnh minh hoạ thực tế để làm rõ.
  • Nhân viên y tế sẽ có cơ hội phát triển ‘con mắt kaizen, tư duy kaizen
  • Nhân viên y tế sẽ tự tin khi ứng dụng linh hoạt những kỹ thuật, nguyên tắc này tại thực tế bệnh viện, góp phần cải tiến chất lượng bệnh viện một cách thực chất.
  • Một số kỹ thuật SẮP XẾP điển hình
Miễn phí