Triển khai 5S toàn bệnh viện – khoá 3

113 students

Vì sao có khoá học này?

Trong “Bộ tiêu chí đánh giá chất lựợng bệnh viện Việt Nam“, mục A3.2, tiểu mục 15 yêu cầu bệnh viện “Áp dụng phương pháp 5S để cải tiến chất lượng trên phạm vi toàn bệnh viện”

– Hiện nay nhiều bệnh viện cho rằng nguồn lực có hạn nên thực hiện 5S điểm tại một số khoa phòng rồi nhân rộng. Một lý do chính là đầu mối (thường là Phòng Quản lý chất lượng) không đủ thời gian hỗ trợ tất cả khoa phòng tại bệnh viện.

– Thực tế, có thể triển khai 5S đồng loạt toàn bệnh viện, dựa trên nguyên tắc ‘sự tham gia của tất cả mọi người’. Chủ đạo là các khoa phòng tự chịu trách nhiệm khu vực của mình được phân công. Phòng QLCL chỉ là đầu mối để thúc đẩy và hỗ trợ, giám sát quá trình.

Giá trị khoá học

  • Cung cấp kiến thức cơ bản về các bước triển khai 5S tổng thể, bài bản, theo Tiêu chí Thực hành tốt 5S của Viện Năng suất Việt Nam hướng dẫn, dựa trên kinh nghiệm thực tế của Maylaysia và Nhật Bản, được hàng ngàn tổ chức áp dụng trên cả nước, chứng minh tính thực tiễn và hiệu quả của chương trình.
  • Thực hiện theo các bước này là đảm bảo thành công, không gây lãng phí nguồn lực do làm đúng ngay từ đầu.
  • Cơ hội phát triển kỹ năng triển khai dự án của nhân viên tham gia vào quá trình.
  • Giới thiệu
Miễn phí